top of page

Hva gjør E-Lybra 

E-Lybra analyserer ubalanser i klientens energifelt og produserer samtidig bioresonansmønster som harmonerer med ubalansene som oppdages. De balanserende bioresonansmønstrene sendes til klienten via behagelige bånd som sitter rundt klientens håndledd og ankler. De ubalansene som skannes inkluderer hele kroppens fysiologiske, psykologiske, emosjonelle og subtile energisystem.

Systemet inneholder 222 kategorier med over 300 000 frekvenser/bioresonansmønster som setter opp en omfattende statusprofil av kroppen. Ved hjelp av statusprofilen analyseres alle ubalanser i detalj, samtidig som korrigerende mønster sendes til klienten. Disse frekvensene er ikke bare fra stoffer slike som virus, parasitter, bakterier, tungmetaller o.s.v.(som den kan identifisere og utslette) men også fra mentale og emosjonelle tilstander, samt avdekke vitamin- og mineralmangel og styrke organfunksjonene ved bl.a. å gjenopprette enzymer, peptider og andre hjelpestoffer i kroppen.

Problemene som oppdages under analysen, lagres i klientens database ved hver behandlingssekvens.

Hvordan fungerer e-Lybra?

Grunnprinsippet i bioresonansterapi er at man nøytraliserer sykdoms- og disharmoniske frekvenser og styrker de harmoniske frekvensene som kroppens fysiologiske og biokjemiske prosesser er avhengig av. Ved å svekke uharmoniske frekvenser og styrke de harmoniske, settes kropp/sinn i optimal selvhelbredelsesmodus. Målet med bioresonansterapi er altså å få kroppen i fysisk og psykisk balanse, slik at den helbreder seg selv. Maskinen muliggjør derfor en direkte kommunikasjon med klientens bevissthet. Den ”broen” som skapes er nøkkelen til interaksjonen mellom analysen og balanseringen av klientens energifelt. Takket være den tekniske utviklingen er det nå mulig å arbeide på dette bevissthetsnivå og hjelpe til med å skape positive forandringer hos biokjemiske organismer (mennesker, planter og dyr)

For å forså bioresonansprinsippet, kan man bruke lyd som eksempel. Hvis man har frekvensene fra en bestemt tone eller annen lyd, og speilvender frekvensene slik at det reflekterte lydsignalet har samme form og styrke som det opprinnelige, vil lydsignalet “nulles” ut eller nøytraliseres. Resultatet er total stillhet. Prinsippet brukes f. eks. i noen former for hørselsvern.

bottom of page