top of page

                       Helse analyse

Har du større, mer langvarige helseplager så kan det være nyttig å gjøre mer grundige tester med godt test utstyr. Jeg har gjennom mange år jobbet med forskjellige testmetoder, bla mørkefelt mikroskopiering, men som mange andre som har gjort det, så har jeg også begynt å ta i bruk flere analysemetoder for å gi meg et bedre og mer helhetlig svar på mine klienters helseplager. 

Under kan du se ett utvalg av de:

Standard blodprøver: Jeg har studert blood chemistry analysis ved metaboling healing institutt i USA. Der fokuserer man mer på optimale verdier isteden for patologiske verdier og den tradisjonelle grenseverdisettingen. Og ikke minst sammenhengen mellom de forskjellige markørene. Les mer her

Nordiclabs: De har ett enormt utvalg av høykvalitets tester innenfor en rekke sykdomsrelaterte områder. les mer om nordiclabs her og her

F-scan: Test apparat som kun tester for bakterier, virus, parasitter, mycoplasma og muggsopp. se mer under behandlinger og F-scan

Tørket blodtest: Det tas blod fra et stikk i fingeren som ligger til tørking og som så analyseres i mikroskop. Se mer under behandlinger og Mørkefeltmikroskopiering.

Nesprovision: er et scanning system som avdekker ubalanser i det bioenergetiske systemet. se mer under behandlinger og Nes provision scan

Urinstix test: Dette er den tradisjonelle urintesten som desverre ikke utnyttes godt nok. Bla en av de viktigste basistestene for å avdekke lekk tarm syndrom. 

HRV-Ekg test: Dette er et test utstyr som tester en del kroppsfunksjoner via det autonyme nervesystemet. Spesielt opp mot hjerte-kar systemet, stress, aktivitet i det sentrale og perifere nervesystem, samt langtidssøvn, autonyme nervesystem, hormonbalanse etc. NB!! Foreløpig ikke tilgjengelig.  

bottom of page