top of page

NesHealth - provision scan 

IMG_3511.PNG.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NES ProVision er en moderne databasert helseanalyse system som baserer seg på kroppens bioenergetiske systemer(også kalt det menneskelige kroppsfeltet eller the human bodyfield). Vi vet at dette konseptet kan virke rart for mange idag. Men for å gi deg en ide så tenk på en mynt. En mynt har to sider. Tenk på menneskekroppen på samme vis. Vi har to sider. Den ene siden er den fysiske kjemiske delen, kjøtt og blod og alt det der, den andre delen er den med våre følelser og tanker, underbevissthet osv. Den andre delen rommer også vår bioenergetiske realitet. I vår vestlige del av verden så snakker man bla om elektromagnetisme, og kroppen vår er bla bygd opp med elektromagnetiske felt som forer det fysiske, kjemiske med den energi og informasjon den trenger for å fungere normalt. Vårt nervesystem er bla en del av dette kommunikasjons systemet. Så det er da her NES Provision kommer inn. Det er ett scanning system som avdekker ubalanser i kroppens bioenergetiske system. Og som ved hjelp av frekvensbaserte dråpetilskudd kan korrigere disse ubalansene. 
 

Men det er verdt å merke seg at for best effekt på helseproblemer så bør man kombinere det biokjemiske med det bioenergetiske, det gir alltid best effekt. 


Grunnlaget for NES ProVision helseanalyse er 35 års tverrvitenskapelig forskning ledet av professor Peter Frazer fra Australia og Harry Massey fra England. 

Med utgangspunkt i:

 • medisin

 • biofysikk

 • læren om energisystemet (fra akupunkturen)

 • homeopati

 • TCM(kinesisk medisin)

 • og moderne informasjonsteknologi

Har Peter Frazer utviklet teorien om det menneskelige kroppsfeltet og dets bioenergetiske systemer(The Human Bodyfield).
Kroppsfeltet bærer informasjon om alt som foregår i kroppen og hvordan vi reagerer på miljøet rundt oss.

NES ProVision helseanalyse gir informasjon om 625 detaljer som sorteres i følgende kategorier:

 • Polariteten i kroppsfeltet og hvordan kroppsfeltet forholder seg til jordens felt

 • Energifeltet i og rundt organene

 • Energimeridianene og kroppsfunksjonene de har ansvaret for

 • Kroppens immunbiologiske tilstand og miljø

 • Energetiske blokkeringer

 • Stress, sjokk og følelsesmessige belastninger

 • Hvordan kroppsfeltet reagerer på stråling, tungmetaller og andre miljøgifter

 • Ernæring og kosttilskudd

 • Ledd, muskler og bindevev

Les mer om NESHealth og NESProvision på https://www.neshealth.com/en/

Les mer om hvordan infoceuticals fungerer her

Les mer under Online helsehjelp om hvordan du kan gjøre scanning med NESHealth i ditt eget hjem. 

Under følger ett lite utvalg av hva NESProvision systemet kan scanne deg for. 

Skjermbilde 2021-02-12 kl. 22.17.14.png
IMG_3617.jpg
Skjermbilde 2021-02-12 kl. 22.25.18.png
Skjermbilde 2021-02-12 kl. 22.23.40.png
Skjermbilde 2021-02-12 kl. 22.24.35.png
Skjermbilde 2021-02-12 kl. 22.33.04.png
bottom of page