top of page

 

 

analyse av standard blodprøver

Jeg har gjennomført studier i Blood Chemistry Analysis ved Metabolic Healing Institute i USA i 2020/21. Her bruker man vanlige blodprøve verdier i helseanalysene, men istedet for å bruke de vanlige verdiene som fokuserer på patologi, så fokuserer man her istedet på OPTIMALE VERDIER og FORHOLD og PÅVIRKNING mellom de forskjellige testmarkørene. 

Jeg var i kontakt med Michael McEvoy ved Metabolic Healing Institute for mange år siden og ble veldig fascinert over mulighetene som faktisk ligger i vanlige blodprøver, bare man bruker de på en god måte. Og endelig fikk jeg mulighet til å gjennomgå studiene. Jeg ble dypt imponert over hvilke muligheter for helseanalyse som kan ligge i gode labtester, bla ved en god helhetlig blodprøve. Så hvis du kommer til meg for å finne ut av helseproblemer så ta gjerne med blodprøve svar, eller du kan be fastlegen din om å få tatt nye. Så ferske som mulig er det beste. Jeg kan også sende liste over verdier som det er ønskelig å få tatt. 

Jeg har to muligheter for analyse av blodprøver. Enten at jeg analyser de, eller at de sendes til Metabolic Healing Institute i USA for analyse. Å sende en slik analyse til USA koster 600,- Her er en link som viser hvordan en slik analyse ser ut, og vil også tilsvare det jeg gjør. Eksempel Analyse

Under ser du liste over testmarkører som var del av pensumet i studiet:

I 2022 gjennomførte jeg fordypnings studiet Mastering Functional Lab Test Analysis - Discovering the Hidden Patterns in Functional Lab Tests. Dette studiet fordypet seg videre i diverse blod prøve markører, men også andre labtester som OAT test(urinary organic test), Amino syre profile med metabolitter, DUTCH-test(hormoner), avføringsprøver(som bla GI Map, GI Effects etc), hårmineralprøver, NUTRIGENOMICS, testing av mugg i hjemmet via ERMI/HERTSMI tester. 

Mye av disse testene kan skaffes via Nordiclabs

ERMI/HERTSMI testing for muggsopp i hjem bestilles via MYCOMETRICS

Skjermbilde 2021-02-14 kl. 21.00.20.png
Skjermbilde 2021-02-14 kl. 21.01.06.png
bottom of page